Iskanje COBISS
Iskanje COBISS

Izposoja, naročilo, podaljšanje, rezervacija gradiva

Izposoja 1024x174

Izposojevalni roki:

  • za knjige 20 dni,
  • za ostalo gradivo 7 dni.

Za gradivo, ki ga ne vrnete pravočasno, zaračunavamo zamudnino po veljavnem ceniku.

Medoddelčna izposoja omogoča, da lahko gradivo, izposojeno v eni enoti, vrnete tudi v drugi enoti.

Rezervacije

Rezervirati je mogoče vse gradivo, ki ga knjižnica izposoja na dom, in sicer na več načinov:

Naenkrat lahko rezervirate do 5 naslovov gradiva, naročeno gradivo pa vas čaka 5 delovnih dni po tem, ko prejmete obvestilo o prispelem gradivu, v enoti, kjer ste ga rezervirali.

Podaljšanje

Podaljšanje roka izposoje je praviloma možno dvakrat, in sicer pred iztekom izposojevalnega roka, vendar le, če gradivo ni rezervirano. Če ste že prejeli pisni opomin ali pa imate neporavnane obveznosti, je podaljšanje možno le za en teden.

Knjižnica omogoča podaljšanje roka izposoje na več načinov:

  • osebno,
  • telefonsko,
  • po e-mailu,
  • elektronsko z geslom za podaljševanje, ki ga članu dodelimo pri informacijskem pultu (Moja knjižnica ali aplikacija mCobiss).

Eva 300x226