Iskanje COBISS
Iskanje COBISS

Domoznanstvo

V knjižnici od leta 1996 načrtno zbiramo, obdelujemo, hranimo in posredujemo domoznansko gradivo za območje piranske občine in Slovenske Istre. Osnovni namen zbirke je nuditi prebivalcem in drugim uporabnikom tekoče informacije o aktualnih dogodkih in dogajanjih v piranski občini ter vpogled v lokalno zgodovino in razvoj območja. Domoznansko gradivo v zbirki je dragocen vir za raziskovanje in predstavljanje lokalnega prostora. Pomorstvo, ribištvo, solinarstvo, potapljaštvo, oljkarstvo, kmetijstvo, tipična kulinarika, ljudski običaji, turizem, Piranski zaliv, obmejna vprašanja, umetnost, urbanizem in arhitektura, cerkvena zgodovina, prebivalstvo, biografije znanih osebnosti, dela domačih avtorjev, Piran v leposlovju, slikovno gradivo o naravnih in kulturnih znamenitostih in druge domoznanske vsebine iz zakladnice piranskega knjižničnega fonda osvetljujejo delovanje našega okolja v preteklosti in danes.

Domoznansko gradivo postavljamo in hranimo kot posebno zbirko. Izposojamo ga prezenčno v knjižnici. Gradivo je računalniško obdelano in vključeno v lokalni katalog knjižnice ter vzajemni katalog slovenskih knjižnic. Bibliografski podatki o gradivu so javno dostopni preko sistema COBISS+.

 

Knjižnično gradivo v zbirki, ki obsega okoli 5.000 enot, je zelo raznovrstno. Najštevilčnejše so sodobne knjige, nekaj pa jih ima tudi starejšo letnico. Najstarejše je delo Cenni storico-statistici sulle saline di Pirano, zgodovinsko-statistični zapis o piranskih solinah, ki ga je napisal Emanuele Nicolich leta 1882. Nekatera starejša dela smo lahko uvrstili v zbirko, ker so izšla kot faksimilirane izdaje, npr. Statut piranskega komuna iz leta 1384.

Mnogo podatkov najdemo v polpubliciranih delih, kot so seminarske in raziskovalne naloge ter diplomska in podiplomska dela in v člankih iz časnikov, časopisov in zbornikov. Hranimo časopise, ki redno ali občasno prinašajo teme o našem lokalnem območju, med njimi vse številke časopisov:

Portorožan (na spletnem portalu Digitalne knjižnice Slovenije je digitaliziran v celoti, od letnika 1991 do 2006);

Solni cvet / L’ Afioreto;

Istra;

Primorski utrip;

Il Trillo;

Lasa pur dir;

La voce di san Giorgio.

Tiskane publikacije dopolnjuje avdio in video gradivo z dokumentarnimi filmi in posnetki srečanj ter radijskih intervjujev s prebivalci piranske občine.

Dragocen dokument časa je zbirka starih razglednic, ki prikazujejo naše kraje, dogodke in ljudi od konca 19. stoletja dalje. Razglednice hranimo tudi v digitalni obliki, delček našega izbora si lahko ogledate na naši spletni strani

Več kot 150 razglednic od leta 1897 do štiridesetih let 20. stoletja smo izpostavili na portalu Kamra, v digitalni zbirki, ki smo jo pripravili leta 2013 v okviru Dnevov evropske kulturne dediščine.

Kamra-logo

Regijski portal Kamra je spletno mesto, ki združuje digitalizirane vsebine s področja domoznanstva v knjižnicah in drugih lokalnih kulturnih ustanovah. Pomembne domoznanske vsebine, novice z domoznanskih prireditev ter digitalne zbirke na portalu objavlja tudi naša knjižnica.

 

Obrazi slovenskih pokrajin-logo

Portal Obrazi slovenskih pokrajin je spletni biografski leksikon znanih osebnosti slovenskih pokrajin ter Slovencev v zamejstvu in po svetu, ki ga upravlja Mestna knjižnica Kranj v sodelovanju z osrednjimi območnimi knjižnicami. V tem leksikonu so našle mesto pomembne osebnosti, ki so s svojim življenjem in delom zaznamovale razvoj posameznih pokrajin ali občin v preteklosti in sedanjosti ter so tako soustvarjale njihovo podobo.

Osp Plakati Posamezni Primorci Page 001

SREČANJA V PIRANU

V Mestni knjižnici Piran smo v letu 2007 začeli z nizom prireditev, ki smo jih poimenovali Srečanja v Piranu, z željo, da bi ob prijetnem druženju spoznavali naše krajane, ki pomembno oblikujejo ali pa so oblikovali našo skupnost.

Prvi gost je bil Anton (Nino) Spinelli, nekdanji direktor portoroške igralnice, človek, ki je zaznamoval primorski in slovenski turizem v drugi polovici prejšnjega stoletja.

Na drugem srečanju smo gostili Natalijo Planinc, prejemnico državnega odlikovanja za ohranjanje kulturne dediščine, predsednico društva ANBOT, organizatorko izjemnih kulturnih dogodkov v Piranu, zagovornico kulture vseživljenjskega učenja,  ideje prostovoljstva in medgeneracijsko povezovalko.

Praznični večer je prineslo tudi tretje srečanje, in sicer s Kocjančičevo nagrajenko Fulvio Zudič, ki jo je  predstavila režiserka Ksenija Murari skozi oči njenih prijateljev in sodelavcev: Nives Marvin, Vanje Pegana, Sandra Kravanje, Zorka Bajca in Lilijane Stipanov.

Naši spoštovani gostje so v naslednjih letih bili:

2008 Prof. Božidar Jevševar, dr. Robert Zorec, družina Mehora

2009 Ludovika Kalan (spominski večer), dr. Sonja Ana Hoyer, Dušan Puh

2010 Dr. Anuška Ferligoj, Miroslav Pahor (spominski večer), Slobodan Simič Sime

2011 Mira Ličen Krmpotić, Alberto Pucer, Tone Pavček (spominski večer)

2012 Špela Pahor, Alenka Aškerc Mikeln in Tone Mikeln

2013 Ondina Lusa

2015 Diego de Castro (spominsko srečanje z Branko Preden), Antonija Senčar

2016 Bruno Fonda 

2018 Branka Preden

2019 Milan Petrovič

2022 Marjana Lenassi

Srecanja V Piranu 1 Srecanja V Piranu 2 Srecanja V Piranu 3 Srecanja V Piranu 4 Toncka Srecanja Branka Preden

SREČANJA V LUCIJI

V letu 2012 smo začeli s takimi srečanji tudi v Luciji. Naš prvi gost je bil Franc Krajnc, novinar, ekonomist in urednik Primorskega utripa.

2013 pater Niko Žvokelj, Mojmir Kovač, Dušan Puh st., župan Peter Bossman

2014 novinarka Eugenija Carl, pesnik Stipe Cvitan

2016 direktorica knjižnice Oriana Košuta Krmac

2023 Spominski večer, posvečen prof. Silvu Faturju

Srecanja V Luciji 1 Srecanja V Luciji 2 Srecanja V Luciji 3 Srecanja V Luciji 4 Stipe Cvitan

V okviru domoznanske dejavnosti izdelujemo za prebivalce naše občine tudi osebne bibliografije. V sistem Cobiss vnašamo bibliografske enote, za katere nas zaprosijo posamezniki. Storitev se izvaja kot sodelovanje z drugimi ustanovami ali posamezniki v občini ali pa kot plačljivo storitev na podlagi pogodbe z avtorjem.

Pomembna tako za ohranitev kot za revitalizacijo lokalne ladjarske pomorske dediščine je nastajajoča zbirka načrtov za gradnjo tradicionalnih lesenih plovil naše obale.