Iskanje COBISS
Iskanje COBISS

Domoznanska zbirka starih razglednic

Stare razglednice predstavljajo pomemben del kulturne zapuščine in so danes vse bolj upoštevan zgodovinski vir za raziskovanje. Tako slikovni kot pisni del razglednic ter znamke in žigi na njih nam omogočajo pogled v minuli čas, spoznavanje krajine, ljudi in njihovih navad. Motivi na razglednicah so pogosto edini ohranjeni slikovni dokument določenega časa in kraja. Za raziskovanje krajevne zgodovine pomenijo izjemen dopolnilni vir drugega gradiva. Poleg urbanističnih in arhitekturnih elementov nam razglednice, na katerih so tudi ljudje v tipičnih oblačilih tedanjega časa pri delu ali prisotni na raznih javnih dogodki v mestu, omogočajo tudi proučevanje etnoloških vsebin.

 

Razglednica 1 Razglednica 2 Razglednica 3 Razglednica 4 Razglednica 5 Razglednica 6 Razglednica 7 Razglednica 8 Razglednica 9 Razglednica 10 Razglednica 11 Razglednica 12 Razglednica 13 Razglednica 14 Razglednica 15 Razglednica 16 Razglednica 17 Razglednica 18 Razglednica 19 Razglednica 20 Razglednica 21 Razglednica 22 Razglednica 23 Razglednica 24 Razglednica 25 Razglednica 27 Razglednica 26 Razglednica 28 Razglednica 29 Razglednica 30 Razglednica 31 Razglednica 32 Razglednica 33 Razglednica 34 Razglednica 35 Razglednica 36 Razglednica 37 Razglednica 38 Razglednica 39 Razglednica 40 Razglednica 41 Razglednica 42 Razglednica 43 Razglednica 44 Razglednica 45 Razglednica 46 Razglednica 48 Razglednica 47 Razglednica 49 Razglednica 50 Razglednica 51 Razglednica 53 Razglednica 52 Razglednica 54 Razglednica 55 Razglednica 56 Razglednica 57 Razglednica 58 Razglednica 59 Razglednica 60 Razglednica 61 Razglednica 62 Razglednica 63 Razglednica 64 Razglednica 65 Razglednica 66 Razglednica 67 Razglednica 68 Razglednica 69 Razglednica 70 Razglednica 71 Razglednica 72 Razglednica 73 Razglednica 74 Razglednica 75 Razglednica 76 Razglednica 77 Razglednica 78 Razglednica 79 Razglednica 80 Razglednica 81 Razglednica 82 Razglednica 83 Razglednica 84 Razglednica 86 Razglednica 85 Razglednica 87 Razglednica 88 Razglednica 89 Razglednica 90 Razglednica 91 Razglednica 92 Razglednica 93 Razglednica 95 Razglednica 94 Razglednica 96 Razglednica 97 Razglednica 99 Razglednica 98 Razglednica 100