Iskanje COBISS
Iskanje COBISS

Domoznanska zbirka starih razglednic

Stare razglednice predstavljajo pomemben del kulturne zapuščine in so danes vse bolj upoštevan zgodovinski vir za raziskovanje. Tako slikovni kot pisni del razglednic ter znamke in žigi na njih nam omogočajo pogled v minuli čas, spoznavanje krajine, ljudi in njihovih navad. Motivi na razglednicah so pogosto edini ohranjeni slikovni dokument določenega časa in kraja. Za raziskovanje krajevne zgodovine pomenijo izjemen dopolnilni vir drugega gradiva. Poleg urbanističnih in arhitekturnih elementov nam razglednice, na katerih so tudi ljudje v tipičnih oblačilih tedanjega časa pri delu ali prisotni na raznih javnih dogodki v mestu, omogočajo tudi proučevanje etnoloških vsebin.

 

Razglednica 1 150x150 Razglednica 2 150x150 Razglednica 3 150x150 Razglednica 4 150x150 Razglednica 5 150x150 Razglednica 6 150x150 Razglednica 7 150x150 Razglednica 8 150x150 Razglednica 9 150x150 Razglednica 10 150x150 Razglednica 11 150x150 Razglednica 12 150x150 Razglednica 13 150x150 Razglednica 14 150x150 Razglednica 15 150x150 Razglednica 16 150x150 Razglednica 17 150x150 Razglednica 18 150x150 Razglednica 19 150x150 Razglednica 20 150x150 Razglednica 21 150x150 Razglednica 22 150x150 Razglednica 23 150x150 Razglednica 24 150x150 Razglednica 25 150x150 Razglednica 27 150x150 Razglednica 26 150x150 Razglednica 28 150x150 Razglednica 29 150x150 Razglednica 30 150x150 Razglednica 31 150x150 Razglednica 32 150x150 Razglednica 33 150x150 Razglednica 34 150x150 Razglednica 35 150x150 Razglednica 36 150x150 Razglednica 37 150x150 Razglednica 38 150x150 Razglednica 39 150x150 Razglednica 40 150x150 Razglednica 41 150x150 Razglednica 42 150x150 Razglednica 43 150x150 Razglednica 44 150x150 Razglednica 45 150x150 Razglednica 46 150x150 Razglednica 48 150x150 Razglednica 47 150x150 Razglednica 49 150x150 Razglednica 50 150x150 Razglednica 51 150x150 Razglednica 53 150x150 Razglednica 52 150x150 Razglednica 54 150x150 Razglednica 55 150x150 Razglednica 56 150x150 Razglednica 57 150x150 Razglednica 58 150x150 Razglednica 59 150x150 Razglednica 60 150x150 Razglednica 61 150x150 Razglednica 62 150x150 Razglednica 63 150x150 Razglednica 64 150x150 Razglednica 65 150x150 Razglednica 66 150x150 Razglednica 67 150x150 Razglednica 68 150x150 Razglednica 69 150x150 Razglednica 70 150x150 Razglednica 71 150x150 Razglednica 72 150x150 Razglednica 73 150x150 Razglednica 74 150x150 Razglednica 75 150x150 Razglednica 76 150x150 Razglednica 77 150x150 Razglednica 78 150x150 Razglednica 79 150x150 Razglednica 80 150x150 Razglednica 81 150x150 Razglednica 82 150x150 Razglednica 83 150x150 Razglednica 84 150x150 Razglednica 86 150x150 Razglednica 85 150x150 Razglednica 87 150x150 Razglednica 88 150x150 Razglednica 89 150x150 Razglednica 90 150x150 Razglednica 91 150x150 Razglednica 92 150x150 Razglednica 93 150x150 Razglednica 95 150x150 Razglednica 94 150x150 Razglednica 96 150x150 Razglednica 97 150x150 Razglednica 99 150x150 Razglednica 98 150x150 Razglednica 100 150x150