Iskanje COBISS
Iskanje COBISS

Domoznanska zbirka starih razglednic

Stare razglednice predstavljajo pomemben del kulturne zapuščine in so danes vse bolj upoštevan zgodovinski vir za raziskovanje. Tako slikovni kot pisni del razglednic ter znamke in žigi na njih nam omogočajo pogled v minuli čas, spoznavanje krajine, ljudi in njihovih navad. Motivi na razglednicah so pogosto edini ohranjeni slikovni dokument določenega časa in kraja. Za raziskovanje krajevne zgodovine pomenijo izjemen dopolnilni vir drugega gradiva. Poleg urbanističnih in arhitekturnih elementov nam razglednice, na katerih so tudi ljudje v tipičnih oblačilih tedanjega časa pri delu ali prisotni na raznih javnih dogodki v mestu, omogočajo tudi proučevanje etnoloških vsebin.