Iskanje COBISS
Iskanje COBISS

Prosto dostopne e-zbirke

Dobre knjige.si-logo

Slovenske splošne knjižnice priporočajo; spletni portal s priporočilno literaturo, namenjen promociji dobrega branja.

Kamra-logo

Portal digitalizirane kulturne dediščine slovenskih pokrajin.

Mestna knjižnica Piran

Evropska digitalna knjižnica in spletni portal evropske kulturne dediščine.

Dlib

Digitalna knjižnica Slovenije. 

Obrazi slovenskih pokrajin-logo

Spletni biografski leksikon znanih osebnosti slovenskih pokrajin in Slovencev po svetu.

Mestna knjižnica Piran

Uradni list Republike Slovenije.

Mestna knjižnica Piran

Portal brezplačnih slovarjev.

Mestna knjižnica Piran

Slovenski knjižnično-muzejski MEGA kviz.