Iskanje COBISS
Iskanje COBISS

Prosto dostopne e-zbirke

Dobre knjige.si-logo

Slovenske splošne knjižnice priporočajo; spletni portal s priporočilno literaturo, namenjen promociji dobrega branja.

Kamra-logo

Portal digitalizirane kulturne dediščine slovenskih pokrajin.

Mestna knjižnica Piran

Evropska digitalna knjižnica in spletni portal evropske kulturne dediščine.

Dlib

Digitalna knjižnica Slovenije. 

Obrazi slovenskih pokrajin-logo

Spletni biografski leksikon znanih osebnosti slovenskih pokrajin in Slovencev po svetu.

Mestna knjižnica Piran

Uradni list Republike Slovenije.

Mestna knjižnica Piran

Portal brezplačnih slovarjev.

Fran

Slovarji Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU.

Francek

Slovarski spletni portal za mlade.

Wikisource-logo
Wikivir – prosta zbirka izvornih besedil v slovenščini, ki jo lahko vsakdo ureja.
project gutenberg

Project Gutenberg – prosto dostopne e-knjige.