Iskanje COBISS
Iskanje COBISS

Stroka

Mestna knjižnica Piran

Institut informacijskih znanosti; informacijski servis slovenske znanosti, kulture in izobraževanja.

Vprasaj Knjiznicarja

Referenčni servis Vprašaj knjižničarja nudi dve osnovni vrsti pomoči: posredovanje informacij iz različnih informacijskih virov ter zagotavljanje pomoči pri uporabi servisov COBISS (IZUM).

Mestna knjižnica Piran

Portal Združenja slovenskih splošnih knjižnic; organizacije, ki povezuje slovenske splošne knjižnice in zastopa njihove interese na področju politik, strategij in upravljanja.

Zbds

Zveza bibliotekarskih društev Slovenije. Povezuje društva in posameznike s področja knjižnične in informacijske dejavnosti v Republiki Sloveniji in tujini.

Mestna knjižnica Piran

Narodna in univerzitetna knjižnica; nacionalna knjižnica Slovenije.

Biblioblog

Blog “o stvareh, ki zanimajo knjižničarje”.