Iskanje COBISS
Iskanje COBISS

Odrasli

PB Lucija 2018
Mestna knjižnica Piran
20181121 190500 1024x768

Bralna kultura in bralna pismenost

Kulturne prireditve

  • Literarni večeri
  • Predstavitve knjig

Pridobivanje znanja

  • Strokovna, potopisna predavanja
  • Vodeni ogledi knjižnice
Mestna knjižnica Piran
Stara razglednica-Piran
Mestna knjižnica Piran

Informacijsko opismenjevanje

  • Predstavitve e-virov in individualno usposabljanje za samostojno uporabo 

Domoznanska dejavnost

Knjižnica odprtih vrat

  • Sodelovanje s kulturnimi, izobraževalnimi in drugimi institucijami v naši občini in izven nje
  • Sodelovanje z VDC Koper
  • Knjiga na dom
  • Odprti ponedeljki