Iskanje COBISS
Iskanje COBISS

Druge storitve

Ostale Storitve 2

 

Našim obiskovalcem in uporabnikom v prostorih knjižnice omogočamo branje naročenih serijskih publikacij, fotokopiranje in tiskanje dokumentov, uporabo Printboxa, brezplačen dostop do interneta prek Wi-Fija z lastnimi napravami ali uporabo knjižničnih računalnikov.

Italnica Računalniki Lucija

Ostale storitve, ki jih ponujamo: 

Mestna knjižnica Piran

V Mestni knjižnici Piran od meseca junija 2021 ponujamo brezplačno storitev ”Knjiga na dom” za vse, ki bi radi brali, pa nas zaradi gibalne oviranosti, bolezni, visoke starosti ali drugih razlogov ne morete obiskati. Storitev ponujamo tudi osebam, ki še niso naši člani in bodo ob obisku knjižničarja izpolnili vpisnico ter to postali.  

Naročanje gradiva je možno vsak dan v času odprtosti knjižnice po telefonu: 05 6710 872 ali e-pošti: infopir@pir.sik.si. Gradivo vam dostavimo na dom po dogovoru. Naročiti je možno največ 5 enot gradiva, pri čemer se lahko naroča tako knjige kakor tudi CD-je, DVD-je in časopise ter revije.

Gradivo dostavljamo z električnim kolesom ali peš, in sicer na območju Pirana, Portoroža in Lucije. 

Kosmačeva Hiša

Portorož poznamo Slovenci predvsem kot monden turistični kraj, malokdo pa ve, da se na robu hotelskega blišča skriva hiša (Portorož, Stara cesta 28), v kateri je dolga leta živel in ustvarjal mojster besede, pisatelj Ciril Kosmač.

Po pisateljevi smrti je skrb za hišo prevzela Mestna knjižnica Piran. Po strokovni prenovi je zunanja podoba hiše ohranila vse značilnosti istrskega sloga, v notranjosti pa je prišlo do večjih sprememb. V pritličju se je zmanjšala kuhinja, povečal pa prostor za spominsko sobo, kjer je prof. Jaro Dolar leta 1984 uredil spominsko zbirko. Poleg slikovnega gradiva, ki pripoveduje o pisateljevem življenju, so tu razstavljeni predvsem prevodi Kosmačevih del v številne tuje jezike. V spominski sobi in na vrtu hiše so se zvrstile najrazličnejše kulturne prireditve, kot so Kosmačevi spominski večeri, srečanja z ustvarjalci ter predstavitve novih knjig, delovna srečanja ipd. Posebej pa velja poudariti, da si Kosmačevo hišo in zbirko vedno z veseljem ogledajo tudi številne skupine šolarjev osnovnošolcev in dijakov ter učiteljev.

Prizadevamo si, da bi bila vrata hiše ves čas gostoljubno odprta vsem dobronamernim obiskovalcem in pobudnikom kulturnega dogajanja v hiši, tako kot za časa Kosmačevega življenja, ko so pisatelja v velikem številu obiskovali prijatelji in znanci ter v sproščenih pogovorih razpravljali o svojem delu in življenju.

Najave za ogled spominske zbirke sprejemamo na  tel. št. 05 6710 876. Kontaktna oseba: direktorica mag. Patricija Višnjevec, patricija.visnjevec@pir.sik.si

Prireditev CK1 Prireditev CK3 Prireditev CK4 Mestna knjižnica Piran

Knjižnica na plaži

Od leta 2016 Mestna knjižnica Piran vsako poletje zaživi tudi na portoroški plaži. Projekt poteka v sodelovanju z Osrednjo knjižnico Srečka Vilharja Koper in Okoljem Piran. Od srede junija vse do konca avgusta vam ponujamo širok izbor tako strokovnega kot leposlovnega gradiva, za otroke in odrasle. Na razpolago ponujamo tudi gradivo v tujih jezikih. Možna je izposoja ene knjige naenkrat, brezplačno in brez formalnosti. Ko jo preberete, jo vrnite v knjižnico na plaži ali v najbližjo enoto Mestne knjižnice Piran. Pridite in ne pustite, da vam dobre knjige splavajo po vodi.

V knjižnici sprejemamo darove dobro ohranjenega knjižnega in neknjižnega gradiva in sicer v času odprtosti knjižnice. Ob darovanju gradiva v knjižnici podpišete Izjavo ob predaji knjižnega daru, s katero potrjujete, da se z dnem predaje knjižnega ali drugega gradiva knjižnici strinjate, da ta odloča o tem, kaj bo z gradivom storila. Bibliotekarji vse darove pregledamo in se v skladu z našo politiko upravljanja knjižnične zbirke, prostorom na razpolago in potrebami uporabnikov odločimo, ali ga bomo uvrstili v knjižnično zbirko.

V kolikor darovanega gradiva ne uvrstimo v našo zbirko, ga ponudimo naprej našim uporabnikom v bukvarnico na vhodu knjižnice. Knjige in drugo gradivo, ki je na voljo v bukvarnici, lahko brezplačno vzamete s seboj in ga obdržite.