Iskanje COBISS
Iskanje COBISS

Izobraževanje in bralna kultura

»Svoboda, blaginja in razvoj družbe in posameznika so temeljne vrednote človeka. Doseči jih je moč samo tedaj, ko je dobro obveščeni državljan sposoben, da sam uresničuje svoje demokratske pravice in se aktivno vključuje v družbo. Konstruktivno sodelovanje v njej in razvoj demokracije sta odvisna od ustrezne izobrazbe in od prostega ter neomejenega dostopa do znanja, duhovnih dobrin, kulture in informacij.

Splošna knjižnica, dejanska vrata lokalne skupnosti do znanja, zagotavlja osnovno možnost učenja od mladosti do starosti, samostojnega sprejemanja odločitev in kulturnega razvoja posameznika in socialnih skupin.«

IFLA/UNESCO Manifest o splošnih knjižnicah, 1994

 

Izo1 Izo2 Izo3 Izo4